Czasy, gdy jedyną alternatywą dla utraconego zęba była ruchoma proteza akrylowa minęły już bezpowrotnie. W znakomitej większości przypadków nowoczesna stomatologia jest w stanie zaproponować Pacjentom rozwiązania komfortowe i estetyczne. Jednym z takich rozwiązań są implanty zębowe.

Implant jest tytanową śrubą wprowadzaną do kości w celu zastąpienia (uzupełnienia) korzenia utraconego zęba lub zębów.  Tytan, z którego wykonane są implanty jest materiałem biokomplatybilnym, nie dającym odczynów zapalnych i alergicznych oraz stabilnie łączącym się z kością szczęk. Dlatego właśnie z coraz większą popularnością stosowany jest w stomatologii.
Tytanowa śruba umieszczona w kości pod dziąsłem po ustabilizowaniu się i zagojeniu może pełnić funkcję filaru dla rozmaitych prac protetycznych: koron, mostów, a także dla stałych oraz wyjmowalnych protez uzupełniających bardziej rozległe braki zębowe.
 

W Centrum Stomatologicznym ALOË DENT stawiając na najwyższa jakość usług proponujemy Państwu rozwiązania protetyczne oparte na systemie implantologicznym najwyższej klasy premium firmy MOZO GRAU. Mimo zastosowania najlepszej jakości materiałów ceny leczenia opartego na implantach pozostają w naszym Centrum atrakcyjne, konkurencyjne nawet dla stałych mostów protetycznych.  Bezsprzeczną zaletą zastosowania implantów w stomatologii jest przywrócenie możliwości odzyskania utraconego uśmiechu , pozbawionego skrępowania, które często towarzyszy pacjentom użytkującym protezy ruchome.

Należy pamiętać, iż utrata zęba lub zębów może zapoczątkować proces degeneracyjny, który w dalszej kolejności doprowadzić może do utraty kolejnych zębów ze wszystkimi tego skutkami, jak:

-    zanik kości szczęki
-    utrata sąsiednich zębów
-    utrudnione gryzienie i żucie
-    utrudnione i nieprawidłowe trawienie
-    problemy estetyczne
-    problemy psychologiczne jak lęk, depresja i inne.

 

Jednym z możliwych i zwykle najkorzystniejszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zastosowanie implantów zębowych.

Zabieg wprowadzania implantu do kości jest bezbolesny, wykonywany w normalnym znieczuleniustomatologicznym. Po zabiegu Pacjent przez kilka dni może odczuwać okolicę, w której wykonywany był zabieg, jednak sam charakter zabiegu powoduje, że wprowadzenie implantu jest dużo mniej traumatyczne i bolesne niż zabieg usunięcia zęba lub późniejsze gojenie po ekstrakcji.
Implantacja w Centrum Stomatologicznym ALOË DENT poprzedzona jest zawsze szczegółowym wywiadem, dokładnym badaniem lekarsko – stomatologicznym poszerzonym często o diagnostykę RTG. Skrupulatne planowanie leczenia jest gwarancją uzyskania optymalnej harmonii estetyki i funkcji oraz przewidywalności procesu leczenia.

W pierwszym etapie wprowadzany jest do kości tytanowy implant. Zabieg ten trwa zwykle około 1 godziny i jest całkowicie bezbolesny z uwagi na zastosowanie stomatologicznego znieczulenia miejscowego.  Po zabiegu implant najczęściej zabezpieczany jest śrubą zamykającą, zaszywany i wgaja się przykryty całkowicie dziąsłem, co zapewnia najlepsze efekty gojenia. Proces ten trwa zwykle około 3 miesięcy. W międzyczasie lukę można uzupełnić mostem tymczasowym mocowanym do zębów obok, ruchomym uzupełnieniem protetycznym lub koroną na implancie połączoną łącznikiem tymczasowym. Po tygodniu od zabiegu usuwane są szwy.

W drugim etapie implant zostaje delikatnie odsłonięty i przykręcana zostaje do niego najpierw śruba gojąca w celu ukształtowania dziąsła a po 10-14 dniach łącznik, na którym zostanie wykonana praca ostateczna. Klasa premium systemu protetyczno - implantologicznego MOZO GRAU zapewnia bardzo wiele możliwych rozwiązań, dzięki czemu nawet trudne sytuacje kliniczne nie są już przeciwwskazaniem do leczenia implantoprotetycznego. Po wygojeniu dziąsła Pacjent otrzymuje gotową pracę po kilku dniach.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą leczenia implantoprotetycznego w naszym Centrum.